00MV220 IBM Mainboard Server x3650M4

16.500.000 

(*) Giá chưa bao gồm thuế VAT

    Product ID: 00MV220

    IBM Mainboard Server x3650M4: Up to two 8-core Intel Xeon E5-2600 series processors

    Số lượng: