49P2139 IBM Power Supply 560W for x235

2.650.000 

(*) Giá chưa bao gồm thuế VAT

    P/N: 49P2138, FRU: 49P2139 IBM Power Supply 560W for x235

    Số lượng: