IBM Memory Expansion Card

8.500.000 

(*) Giá chưa bao gồm thuế VAT

    Product ID: 69Y1888 FRU: 88Y5361

    Original description: IBM x3850 X5 and x3950 X5 Memory Expansion Card – 69Y1888; Warranty 12 months

    Số lượng: