R930 Dell PowerEdge E7-4809v3

Category:

480.000.000 

(*) Giá chưa bao gồm thuế VAT

  • 04 x Intel Xeon 8C E7-4809v3 115W 2.0GHz 20MB 1867MHz;
  • RAM 08 x Dell 8GB DDR4 2133MHz;
  • HDD 04 x Dell 900GB10K 2.5” SAS HS;
  • PERC H730P with 2GB Cache (RAID Levels: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60);
  • Broadcom 5720 Quad ports 1Gb;
  • iDRAC8; DVD-RW Ultra Slim;
  • 04 x PS 1100W; Rack 4U;
  • Warranty 36 months.
  Số lượng: