IBM ServeRAID-MR10i Li-Ion Battery

2.835.000 

(*) Giá chưa bao gồm thuế VAT

    Product ID: 44E8826 FRU: 43W4301

    Original description: IBM ServeRAID-MR10i Li-Ion Battery (P/N: 44E8826 FRU: 43W4301)

    Số lượng: