95P4436 IBM LTO4 Ultrium 800 GB Data

950.000 

(*) Giá chưa bao gồm thuế VAT

  • 95P4436 IBM LTO4 Ultrium 800 GB Data 95P4436 Ultrium LTO 4 Tape Cartridge
  • 800GB 95P4437 Ultrium LTO 4 Tape Cartridge
  • 800GB with Barcode Label 95P4450 Ultrium LTO 4 Tape Cartridge
  • WORM 800GB 95P4451 Ultrium LTO 4 Tape Cartridge
  • WORM 800GB with Barcode Label By www.ibm.com
  Số lượng: