HP Ethernet NC510F 10Gb Single Port PCIe

4.515.000 

(*) Giá chưa bao gồm thuế VAT

    PN: 414126-B21 FRU: 414158-001

    HP Ethernet NC510F 10Gb Single Port PCIe Server Adapter, Part: 414126-B21 (414158-001); Warranty 12 months.

    Số lượng: