IBM Redundant 460W Power supply

2.415.000 

(*) Giá chưa bao gồm thuế VAT

    Product ID: 81Y6558 FRU: 39Y7201

    IBM 460W Redundant Power Supply Unit – For x3650M2, x3650M3, x3550M2, x3550M3; Warranty 12 months.

    Số lượng: