IBM 250GB 3.5 inch Simple-Swap SATA II

1.890.000 

(*) Giá chưa bao gồm thuế VAT

    Product ID: 43W7750 – FRU: 43W7753

    Original description: IBM 250GB 3.5 inch Simple-Swap SATA II for x3100M4, x3200M3, x3400M3, x3400M4, x3500M3, x3500M4

    Số lượng: