IBM PCI-X extender card

5.473.000 

(*) Giá chưa bao gồm thuế VAT

    • FRU: 49Y4509
    • IBM PCI-X extender card For: x3500M2, x3400M2, x3400M3, x3500M3; Warranty 12 months.
    • Slot 7: PCI-X 64-bit/133 MHz, full height, full length
    • Slot 8: PCI-X 64 bit/133 MHz, full height, full length
    Số lượng: